Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΦορτηγό - Δικαιολογητικά

Φορτηγό - Δικαιολογητικά

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ DRIVELAND
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα
1
Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2Παράβολο 90 € + 30€ από την Εθνική Τράπεζα
3
Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
·       Αίματος –Ουρίας - Σακχάρου
·       Ακτινογραφία θώρακος
·       Καρδιογράφημα
4
Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
·       Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
·       Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
·       Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό
5Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6
Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
8Φάκελος
9Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )
10
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 
Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα
1Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2
Παράβολο 30 € από την Εθνική Τράπεζα
3Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
4Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
5
Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
6Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
7Φάκελος
8Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )
 
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεωρητικά: 7 ώρες
Πρακτικά: 10 ώρες
ή
           6 ώρες αν έχει δίπλωμα κατηγορίας Δ΄

 

Πρακτικά: 10 ώρες